zaterdag 5 juni 2010

ding 19: Genealogie 2.0

Het is heel mooi dat mensen elkaar via genealogische forums kunnen helpen. En het is nog mooier dat steeds meer genealogische gegevens via internet te vinden zijn. Dan heb ik het wel vooral over gegevens die door archiefinstellingen worden aangeboden, waarbij enige garantie van compleetheid en correctheid verwacht kan worden. Gegevens die door particulieren op het net worden gegooid zijn minder controleerbaar. Klopt het allemaal wel? Is het volledig?

Een mooie interactieve functie vind ik de foutmeld-mogelijkheid in onze eigen digitale stamboom. Het archief biedt gegevens aan, gebruikers constateren daar een fout in en melden die bij het archief. Het archief (in deze gewoonlijk geïncarneerd in de persoon van de onvolprezen heer Ball) kijkt na of het gemelde inderdaad een fout betreft, waarna zo nodig de door het archief aangeboden gegevens gecorrigeerd worden. Het enige nadeel hierbij is, dat we alleen controleren of de gegevens correct uit de bron in de database zijn gezet. Mensen melden regelmatig iets dat verkeerd in de originele akte staat, maar daar kunnen we niets mee. Het zou mooi zijn als er een commentaar-functie naast de fout-meld-functie zou bestaan. Dan zouden mensen opmerkingen kwijt kunnen die geen invoer-fouten betreffen, maar spellingsvarianten van een naam, of onregelmatigheden in de originele akten (het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat in overlijdensakten de namen van de ouders verkeerd staan vermeld). Het grote nadeel van zoiets is altijd dat er veel tijd gaat zitten in het redigeren van de commentaren. Want je moet natuurlijk altijd in de gaten houden of er geen onrechtmatig gebruik van wordt gemaakt.

Ik ben niet gecharmeerd van computerprogramma's die, al dan niet online, genealogische gegevens ordenen. Daar ben ik vol overtuiging vreselijk ouderwets in: gegevens orden je in je hoofd. Mensen die al hun gegevens in een computerprogramma stoppen hebben zelf vaak geen overzicht meer. Het hulpmiddel is dan geen hulpmiddel meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten